2 Ιουνίου 2018

Fairline 65 Squadron White (2015) €1,385,000 – (VAT INCLUDED)

Maritime Ventures Approved
Fairline 65 Squadron White (2015) €1,385,000
1 Ιουνίου 2018

Fairline 65 Squadron Blue (2015) €1,450,000 – (VAT INCLUDED)

Maritime Ventures Approved
Fairline 65 Squadron Blue (2015) €1,450,000
1 Ιουνίου 2018

Cranchi M38 (2013) $270,000

Cranchi M38 (2013) $270,000
1 Ιουνίου 2018

Fairline 58 Squadron Sand (2012) €735,000 – (VAT EXCLUDED)

Fairline 58 Squadron Sand (2012) €735,000
1 Ιουνίου 2018

Beneteau Antares 8.80 (2009) €65,000 – (VAT PAID)

Beneteau Antares 8.80 (2009) €65,000
30 Μαΐου 2018

Beneteau Antares 8 (2009) €88,000 – (INCLUDING VAT)

Beneteau Antares 8 (2009) €88,000
30 Μαΐου 2018

Absolute 56HT (2008) €430,000 – (VAT PAID)

Absolute 56HT (2008) €430,000 - (VAT PAID)
30 Μαΐου 2018

Azimut 62 (2004) €680,000 – (VAT INCLUDED)

Maritime Ventures Approved
Azimut 62 (2004) €680,000 - (VAT INCLUDED)
30 Μαΐου 2018

Signature 33 (2003) $120,000 – (VAT EXCLUDED)

Signature 33 (2003) $120,000 - (VAT EXCLUDED)