21 Ιουλίου 2020

2019 Sirena 58

20 Ιουλίου 2020

2016 Sea Ray L590

20 Ιουλίου 2020

2016 Ferretti 550 Yacht

20 Ιουλίου 2020

2014 Crachi 56 Yacht

20 Ιουλίου 2020

2006 Lazzara 74 Yacht

17 Ιουλίου 2020

2019 Grand Soleil 34 Performance Yacht

17 Ιουλίου 2020

2018 Boston Whaler 350 Outrage

2 Ιουνίου 2020

Cruisers 3470 Express

22 Μαΐου 2020

Baia 54 Aqua