14 Ιουλίου 2020

Grand Soleil 58

27 Ιουνίου 2020

Grand Soleil 46’LC

27 Ιουνίου 2020

Grand Soleil 48’

27 Ιουνίου 2020

Grand Soleil 52 LC

29 Μαΐου 2020

Fairline F33

27 Μαΐου 2020

Fairline F33 Outboard

26 Μαΐου 2020

Fairline Targa 45GT

25 Μαΐου 2020

Galia 520 Open

25 Μαΐου 2020

Galia 520 Sundeck