14 Ιουλίου 2020

Grand Soleil 34

14 Ιουλίου 2020

Grand Soleil 39

14 Ιουλίου 2020

Grand Soleil 42

14 Ιουλίου 2020

Grand Soleil 43

14 Ιουλίου 2020

Grand Soleil 44

14 Ιουλίου 2020

Grand Soleil 58

27 Ιουνίου 2020

Grand Soleil 46’LC

27 Ιουνίου 2020

Grand Soleil 48’

27 Ιουνίου 2020

Grand Soleil 52 LC