25 Μαΐου 2020

Galia 520 Open

25 Μαΐου 2020

Galia 520 Sundeck

25 Μαΐου 2020

Galia 525 Cruiser

25 Μαΐου 2020

Galia 570 Open

25 Μαΐου 2020

Galia 570 Sundeck

25 Μαΐου 2020

Galia 600 Hardtop

25 Μαΐου 2020

Galia 630 Οpen

25 Μαΐου 2020

Galia 630 Sundeck

25 Μαΐου 2020

Galia 660 Hardtop