4 Μαΐου 2020

Galeon 485 HTS

4 Μαΐου 2020

Galeon 500 Fly

4 Μαΐου 2020

Galeon 510 Skydeck

4 Μαΐου 2020

Galeon 550 Fly

4 Μαΐου 2020

Galeon 560 Skydeck

22 Απριλίου 2020

Galeon 640 Fly

22 Απριλίου 2020

Galeon 650 Skydeck

22 Απριλίου 2020

Galeon 680 Fly

22 Απριλίου 2020

Galeon 700 Skydeck