4 Μαΐου 2020

Galeon 400 Fly

4 Μαΐου 2020

Galeon 405 HTL

4 Μαΐου 2020

Galeon 410 HTC

4 Μαΐου 2020

Galeon 425 HTS

4 Μαΐου 2020

Galeon 420 Fly

4 Μαΐου 2020

Galeon 430 HTC

4 Μαΐου 2020

Galeon 430 Skydeck

4 Μαΐου 2020

Galeon 460 Fly

4 Μαΐου 2020

Galeon 470 Skydeck